Onze slimme belofte

Slimmer werken

Onze huizen zijn slimmer, omdat we in het ontwerp en de productie steeds zoeken naar het beste en meeste optimale, voor eigenaar en bewoner. Daardoor blijven aanschaf en onderhoud bereikbaar en betaalbaar. Het slimme ontwerp bewijst zich ook op de lange termijn. Zo zijn onze woningen op verschillende manier geschikt voor hergebruik.

Slimmer werken
Slimmer ontwerp

Slimmer ontwerp

Het ontwerp van een goede woning begint bij nadenken over de bewoner. Voor wie ontwerpen we dit huis? Dat betekent ook dat de eigenaar van het huis niet per se de bewoner is. Ook dat is een factor in het ontwerpproces.

Wij ontwerpen huizen die standaard een goed zijn om in te wonen. Met de voorzieningen die je nodig hebt, die zo gekozen zijn dat ze geen speciaal of kostbaar onderhoud vragen. In alle gevallen voldoen de ontwerpen aan de het Bouwbesluit en aan de diverse normen voor leefklimaat en duurzaamheid.

Voldoen aan de duurzaamheidseisen van vandaag is nog geen garantie voor de toekomst. De uitdagingen zijn groot en daarom ontwerpen wij huizen die toekomstgericht zijn. Klaar voor de normen van morgen, zou je kunnen zeggen. Dat zie je aan de materialen die we kiezen, de klimaat-adaptieve maatregelen en de diverse opties om nog verder te gaan in duurzaamheid en circulariteit.

Slimmer produceren

Ontwerpen op basis van modules maakt een hoge graad van standaardisatie mogelijk. Voor al onze woningtypes zijn modules de basis, want naast de standaardisatie geeft dit ook ruimte voor variatie. Dezelfde modules gebruiken we in verschillende configuraties.

Slimmer werken

Eigenlijk bouwen wij geen huizen. Wij produceren ze. In een fabriek waar we een grote mate van controle over het proces en de kwaliteit hebben. De elementen hebben zo geen vat op de modules of onze vakmensen. Deze manier van werken maakt opschalen naar grote aantallen, op dezelfde of een extra locatie, mogelijk. En hoe meer we er maken, hoe slimmer het proces ingericht kan worden. We werken steeds aan het efficiënter maken van de productie. Daardoor kan de snelheid omhoog en de kosten omlaag.

Wat we in onze fabriek bouwen wordt op de bouwlocatie in elkaar gezet. De afmetingen en het gewicht van de modules zijn zo dat ze met standaard transport vervoerd kunnen worden. Overdag, zonder overlast voor het andere verkeer.

De maximale voorbereiding in onze fabriek zorgt voor minimale overlast op de bouwlocatie. Met een snelheid van zeker één woning per dag zijn we snel klaar en kan de rust in de buurt weerkeren. Deze manier van bouwen is niet alleen snel, maar ook veel minder risicovol.

Standaard compleet

Standaard compleet

Een Tala huis is standaard compleet. Dat wil zeggen dat je meteen kunt beginnen met inrichten, als wij vertrokken zijn. Een goede keuken, een goede badkamer en alle installaties klaar om in gebruik te nemen. Opties zijn dus ook echt optioneel. Als het niet gekozen wordt, heb je nog steeds een slimmer, groener en leuker huis.

We werken graag aan nog duurzamer en nog beter. Daarom bieden we daarvoor verschillende opties aan. De woning kan daarmee helemaal aan de wens van de eigenaar voldoen. Een wens die direct verband houdt met het beschikbare budget. Voor een concurrerende prijs een goede, duurzame en circulaire woning. Dat kan met een Tala huis.

Wij geloven dat een standaard huis een positieve impact kan hebben, zonder dat het duurder is dan een conventionele woning. Daar liggen onze slimme keuzes in ontwerp en productie aan ten grondslag. Keuzes die maximaal circulair zijn, uitgaan van eenvoud en een gezond leefklimaat.

Makkelijk en voordelig in onderhoud

Iedere woning vergt onderhoud. Zeker als er intensief gebruik van gemaakt wordt. Slimmer ontwerpen is dan ook rekening houden met dat aspect. Zodat het onderhoud handelbaar en betaalbaar blijft.

Makkelijk en voordelig in onderhoud

Door te kiezen voor eenvoudige installaties, zoals zomernachtventilatie, minimaliseren we het reguliere onderhoud en de kans op storingen. Een rooster dat je openzet kan immers niet kapotgaan. Daarnaast zien we koeling van een woning eerder als het voorkomen van opwarming. Daar zijn bijvoorbeeld screens voor de ramen heel geschikt voor. Voor de verwarming van de woning zijn eenvoud en gebruikskosten belangrijk. Wij kiezen nadrukkelijk niet voor elektrische of infrarood verwarming, vanwege de mogelijk hoge kosten voor de gebruiker.

In onze fabriek bouwen we droog en volledig gecontroleerd. In combinatie met de dampopen constructie van CLT is de kans op vochtophoping en gerelateerde problemen vrijwel nihil.

De kosten voor onderhoud zijn dus in sterke mate afhankelijk van de keuzes die we maken in het ontwerp. Eenvoud, bouwkundige en mechanische oplossingen, droogbouw; het draagt allemaal bij aan lagere onderhoudskosten.

Hergebruik vanaf begin meegenomen

Waarom zou je een woning slopen als je hem ook kunt hergebruiken? Veel van de materialen kunnen veel langer mee dan de gebruiksduur van het huis. Daar moet je dan wel rekening mee houden bij het ontwerp. Zowel wat betreft die materialen als de manier waarop je ze weer los kunt maken.

Een Tala huis kan tot op drie niveaus uit elkaar gehaald worden.

  • Het eerste niveau is dat van de modules. Die zijn te ontkoppelen en opnieuw te gebruiken. De woning kan op een andere plek weer opgebouwd worden.
  • De elementen, zoals binnenwanden, kunnen ook los gemaakt worden. Dit is het tweede niveau. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een andere indeling te maken.
  • Het derde niveau is dat van de individuele materialen. Als de woning het einde van de levensduur bereikt heeft kan deze volledig gedeconstrueerd worden. De hoofddraagconstructie van CLT, de isolatie, de gevelafwerking, alles is demonteerbaar en herbruikbaar.

In het materialenpaspoort van de woning is precies te zien welke elementen en materialen zijn toegepast en hoe ze hergebruikt kunnen worden.

De restwaarde van een Tala huis wordt voor een groot deel bepaald door de waarde die modules, elementen en materialen op enig moment hebben. Wij geloven dat de vraag naar biobased bouwmaterialen zal toenemen en dat de woningen daarmee altijd een waarde zullen houden.

Lees meer over onze andere beloftes

Scroll naar boven