Tala tekent Green Deal biobased (ver)bouwen in Salland

Olst – Hoe mooi zou het zijn als wij ons biobased isolatiemateriaal uit de regio kunnen halen? Wij vinden dat een win-win situatie, voor de bouw, de boeren, het milieu en de bewoners. Daarom heeft Tala de Green Deal biobased (ver)bouwen in Salland ondertekend. Een initiatief waarin diverse partijen een volledige keten hebben opgezet en waardoor er nu gezaaid wordt voor lokaal isolatiemateriaal.

De groep boeren, loonwerkers, bouwers, woningcorporaties, overheden, Rabobank en Building Balance praat en onderzoekt al langer de mogelijkheden van biobased materiaal in de regio onder de naam Salland Loont. Tala maakt deel uit van deze groep en heeft de anderen al eens laten zien hoe wij biobased bouwen in onze fabriek. Wij halen onze houtvezelisolatie nu nog uit Duitsland, een restproduct van de grote zagerijen daar. Dat is heel goed materiaal. Maar als het lokaler kan, is dat nog beter. Om dit van de grond te krijgen ligt er nu een Green Deal biobased (ver)bouwen in Salland. Woensdag 30 mei zette onze Roland samen met alle partijen een handtekening onder deze missie.    

Hennep ingezaaid  

Enkele boeren uit de regio zijn al langer geïnteresseerd in het verbouwen van vezelgewassen voor de bouw. Zij zien de noodzaak en de kansen van de verduurzamingsopgave waarvoor hun eigen sector en de bouw staat. Maar de financiële risico’s van zo’n overstap zijn natuurlijk groot. Daarom is er met de hele keten een intentieverklaring ondertekend voor een pilot en vervolg. Van boer, verwerker van de hennep, bouwers tot opdrachtgevers. Deze week hebben de boeren 10 hectare ingezaaid met vezelhennep.

Met het isolatiemateriaal dat van deze oogst gemaakt wordt, wil Tala 20 woningen gaan isoleren. Woningcorporatie SallandWonen gaat er bijvoorbeeld ook bestaande woningen mee verduurzamen. Samen goed voor 50 woningen. Volgend jaar willen de boeren 100 hectare inzaaien, voor 500 woningen. Daarna is het de bedoeling dat het op gaat oplopen tot 1000 hectare in 2030. Dan kunnen duizenden woningen met Sallands vezelhennep geïsoleerd worden, waaronder huizen van Tala.

Biobased isolatiemateriaal

Hennep is een snelgroeiend vezelgewas waar matten isolatiemateriaal van gemaakt worden. Deze isoleren net zo goed als traditionele materialen en scoren beter in hete zomers. Traditioneel isolatiemateriaal stoot tijdens de productie met hoge temperaturen heel veel CO2 uit. Biobased isolatie legt tijdens de groei juist CO2 vast. Deze CO2  wordt vervolgens voor zeer lange tijd opgeslagen in woningen. Zo vermijdt je uitstoot en haal je nog extra CO2 uit de lucht. Bovendien putten deze eindeloos hergoeibare gewassen de aarde niet uit. Naast hennep kan ook stro gebruikt worden. Iets wat ingeblazen wordt als isolatie in houtskeletbouw. Ook daarmee loopt een pilot binnen de Green Deal, maar deze methode is iets minder geschikt voor onze bouwmethode met CLT.  

Leerproces in Salland

Het is de bedoeling dat de ondertekenaars samen bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector met een goed verdienmodel voor boeren, het verminderen van de CO2 uitstoot in de bouwsector en het verwezenlijken van de woningbouwopgave met duurzame en fijne woningen. Het zal een leerproces van een aantal jaren zijn. De werkgroep werkt samen met vergelijkbare initiatieven en Building Balance voor uitwisseling van kennis.  

Meer informatie over dit initiatief volgt hier: Biobased (ver)bouwen – Salland  – Building Balance en via Samen Biobased Bouwen in Salland | LinkedIn.

Roland tekent de Green Deal biobased (ver)bouwen in Salland

Wil je niets missen van Tala?

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, projecten en inzichten over biobased bouwen.

Scroll naar boven