Circulair bouwen meetbaar met Het Nieuwe Normaal 1.0

Vandaag is Het Nieuw Normaal 1.0 gelanceerd, een nieuwe taal en standaard voor meetbaar circulair bouwen. Natuurlijk is duurzaam en circulair bouwen voor ons al heel normaal. Maar de termen worden te pas en te onpas gebruikt. Nu kunnen we de prestaties van onze woningen onafhankelijk in cijfers aantonen en vergelijkbaar maken voor opdrachtgevers. Tijdens de lancering van Het Nieuwe Normaal 1.0 zetten wij daar dus graag onze handtekening onder.

Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad hebben allerlei organisaties en overheden samen met vele bouwbedrijven gewerkt aan één taal voor circulair bouwen. Daarvoor is data gebruikt van meer dan 500 projecten, waaronder van Tala. De projecten zijn geëvalueerd aan de hand van de vaste Het Nieuwe Normaal-evaluatie of komen uit andere databases die ze hebben verbonden. Met die kennis en ervaring is een raamwerk gemaakt met indicatoren voor circulair bouwen.

Circulariteit meetbaar

Het Nieuwe Normaal bestaat uit een aantal meetinstrumenten, dus niet één cijfer. Die uitkomsten samen zeggen veel meer over een gebouw, dan bijvoorbeeld alleen een MPG. Dat er trouwens ook onderdeel van uitmaakt. Daarnaast geeft het inzicht op het gebied van losmaakbaarheid, hergebruikpotentie, milieukosten (MKI), CO2 uitstoot en opslag en het aandeel biobased/non-virgin materiaal.

Ons project in Olstergaard is voor de ontwikkeling van Het Nieuwe Normaal ook onafhankelijk doorgerekend door Alba Concepts. Natuurlijk scoort Tala goed op alle indicatoren.

Onze CO2 uitstoot is heel laag. Terwijl de opslag van CO2 in de biobased materialen juist erg hoog is, ruim 25 ton per compacte woning. De woning is 85% losmaakbaar en in potentie 99% herbruikbaar. Het aandeel biobased en non-virgin materiaal is hier 47%. Wat misschien laag lijkt, maar dat is één van de beste scores van alle doorgerekende projecten. Dat zit hem in een andere rekenmethode. Wij rekenen zelf meestal in volume van het materiaal (dan kom je op 90%), maar Het Nieuw Normaal kijkt naar het gewicht van de materialen. Biobased materiaal is nou eenmaal heel licht en dat beetje beton dat in dit project nog in de randbalkfundering zit, is juist erg zwaar. Maar hoe je ook rekent, ons aandeel biobased is het hoogst.  

Prestaties van Tala’s project in Olstergaard op basis van Het Nieuwe Normaal.

Lancering Het Nieuwe Normaal 1.0

Tijdens de conferentie Circulair Bouwen aan Morgen zette Roland samen met vele anderen zijn handtekening onder Het Nieuwe Normaal 1.0. Het bijbehorende manifest roept op om dit breed gedragen te gaan gebruiken. Nu de standaard er is, is het belangrijk dat iedereen deze zelfde taal gaat spreken.

Zo is circulair bouwen meetbaar. Woningbouwcorporaties en andere opdrachtgevers kunnen daarmee een stuk makkelijker de duurzame prestaties van woningen vergelijken.

Het manifest van Het Nieuwe Normaal is hier openbaar in te zien en ook voor alle partijen in de bouw te tekenen.

Deelnemende partijen (niet compleet):
Vele gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, grote bouwers zoals Dura Vermeer, Heijmans en BAM. City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Lenteakkoord 2.0, G40, Netwerk Conceptueel bouwen, De Groene Huisvesters, Building Balance,  het Convenant Toekomst Bestendig Bouwen. En ook Breeam, GPR, BCI, Madaster en Duurzaam GWW. Officiële Het Nieuwe Normaal-bureaus zijn op moment van publicatie Copper8, Alba concepts, Metabolic, Witteveen+Bos, Buro BOOT, Arcadis, Volantis, Draaijer & Partners, Merosch, Brink, Antea Group, C-creators, RHDHV, Flux Partners, Meijs Ingenieurs en W/E Adviseurs.
20231207 Ondertekening Het Nieuwe Normaal 1000x1000

Wil je niets missen van Tala?

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, projecten en inzichten over biobased bouwen.

Scroll naar boven