Onze groene belofte

Groener doen

Wij geloven dat een volledig duurzame bouw in de nabije toekomst mogelijk moet zijn. Door slim te ontwerpen en te produceren slaan we met Tala huizen nu al per saldo tientallen tonnen CO2 op. Voor een woning als Nerf is dat zeker 20 ton. Op die manier leveren we met het bouwen van huizen een positieve bijdrage aan de duurzame uitdaging van Nederland.

Groener doen
Reduceren van CO2

Reduceren van CO2

Een van de grootste uitdagingen waar we voor staan is het reduceren van de CO2 uitstoot om verdere klimaatverandering te vertragen. Nieuwe woningen op een andere manier bouwen kan daar een grote bijdrage aan leveren. Dat betekent kiezen voor andere materialen en een ander maakproces.

Hout houdt het opgeslagen CO2 vast als het gebruikt wordt zoals het is en niet wordt verwerkt tot andere materialen, zoals papier. Daarnaast is hout een oneindig hernieuwbare grondstof. Als we de bossen goed onderhouden zal er altijd voldoende hout zijn om mee te werken én voldoende bos.

Wij gebruiken uitsluitend FSC of PEFC-hout, wat betekent dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt. Goed beheer van bossen wil zeggen dat er voor iedere geoogste boom minstens één geplant wordt.  Wij kiezen er ook nog voor om voor iedere boom die wij nodig hebben er twee terug te planten in samenwerking met Trees for All.

Door te produceren in een fabriek hebben we een grote mate van controle over het proces. Daardoor reduceren we de hoeveelheid afval. We streven naar volledig herbruik van het houtafval dat we wel hebben. Zo blijft ook daar het CO2 in opgeslagen.
We reduceren uitstoot door minder transportbewegingen van en naar de bouwlocatie. De constructie van hout is ook nog erg licht vergeleken met conventioneel materiaal. Daardoor stoot het transport dat we nodig hebben minder CO2 uit.

Groene materiaalkeuzes

In Nederland bouwen we traditioneel met steen, door de ruime beschikbaarheid van klei. Als we in Europa kijken is bouwen met hout in landen met veel bos de norm. Wij willen laten zien dat bouwen met hout ook in Nederland de norm kan zijn. We bouwen voort op de kennis die in bosrijke landen is opgedaan en maken gebruik van nieuwe technieken die beschikbaar komen.

Groene materiaalkeuzes

Voor veel traditionele bouwmaterialen zijn alternatieven beschikbaar. Sommige zijn er al heel lang, maar zijn uit beeld geraakt als bouwmateriaal. Anderen worden pas sinds kort als bouwmateriaal ingezet. Hoe dan ook, er zijn steeds meer mogelijkheden waar we gebruik van kunnen maken.

Behalve de CO2 opslag door natuurlijke materialen, zijn er nog meer voordelen. Die hebben veel te maken met de esthetiek van de woning en het leefklimaat. Dat maakt de woning ook een stuk leuker. Daarover vertellen we je hier meer.

Duurzame installaties

Duurzame installaties

Eenvoud en gebruiksgemak zijn leidend bij het kiezen en toepassen van installaties. Ook het beheersbaar houden van de gebruikskosten voor de bewoners is een belangrijke overweging.

Zo zien wij koeling liever als het voorkomen van opwarming. Met de toename van hittegolven in onze zomers is dat geen overbodige luxe. Standaard kiezen we dus voor screens en zomernachtventilatie. Doordat de nachten nog steeds relatief koel zijn is dit een effectieve manier van koeling. Andere manier van koelen zoals vloerkoeling zijn optioneel.

Een energie-neutrale woning is voor ons geen doel op zich. Minder installaties dragen bij aan eenvoud en gebruiksgemak. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld zonnepanelen. We plaatsen standaard wat nodig is om te voldoen aan BENG en MPG-normen. Extra panelen om een energie-neutrale woning te krijgen is natuurlijk mogelijk.

Extra mogelijkheden

Sommige duurzame opties hebben een grotere impact op de initiële kosten van een woning. Dat maakt het minder aantrekkelijk om ze als standaard aan te bieden. Wat niet betekent dat het niet mogelijk is. Een groen of blauw dak, een grijs-watersysteem, verduurzaamd houten kozijnen. Het kan allemaal. Ook de extra zonnepanelen voor een NOM huis vallen onder de opties.

Extra mogelijkheden

Tala voldoet aan alle Wet- en regelgeving

Onze huizen voldoen aan alle regelgeving en normen. Een woning die niet aan het bouwbesluit voldoet mag tenslotte niet gebouwd worden.

Over andere normen, zoals BENG en MPG, zijn we kritischer. Dat heeft te maken met het feit dat in deze normen hout niet zo is meegenomen dat de werkelijke voordelen van de CO2 opslag tot hun recht komen. Daarom zijn wij medeondertekenaars van het Manifest Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland. Zoals op de site van VORM staat: “Wij pleiten niet tegen beton, maar voor een eerlijk speelveld.

Principe is ‘beton waar biomaterialen nog niet kunnen, biomaterialen waar het nu gewoon kan’. Als collectief uit de bouwsector willen wij bijdragen aan een duurzamere wereld en ons niet laten vertragen door traditionele rekenmethodieken.”

Dat neemt niet weg dat we wel zorgen dat onze woningen aan deze normen voldoen. We begrijpen namelijk ook dat diverse partijen dit meenemen in hun beslissingen. Op die manier luisteren we naar wat de markt nodig heeft om stappen te kunnen maken en zijn we actief om verandering te bewerkstellingen waar dat nodig is.

Lees meer over onze andere beloftes

Scroll naar boven